Over ons

 

Beschrijving van de onderneming

OSTEND BUILDING CAENEN (OBC BV) is een bouwpromotievennootschap binnen Groep CAENEN, met als belangrijkste doelstelling het bouwen van residentiële bouwprojecten in eigen beheer. 

IMMOBILIEN PROMOTIE EN BELEGGINGEN (IPROBEL NV) is een grondvennootschap, met als belangrijkste doelstelling het investeren in afbraakpanden en gronden waarvoor er een recht van opstal verleend wordt.  Dit hoofdzakelijk binnen de groep zelf aan vennootschap OBC BV, en uitzonderlijk aan externe partijen.  

Om hun gediversifieerde portefeuille verder uit te bouwen, zijn OBC BV en IPROBEL NV steeds op zoek naar opportuniteiten in Vlaanderen, met een sterke voorkeur voor de Belgische kust. 

Daarbij wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijke spreiding van het risico door enkel met solvabele partners een samenwerking aan te gaan en door steeds een voldoende gediversifieerde vastgoedportefeuille aan te houden. 

De intake van nieuwe projecten gebeurt steeds op basis van strenge selectiecriteria, met name: ligging, marktstudie, advies externen, de rendabiliteit per project, en dit steeds met het oog op voldoende diversificatie van de portefeuille.  Ligging blijft nog steeds de best mogelijke garantie op waardestijging van het vastgoed.

Team 

De Raad van Bestuur bestaat op vandaag uit 2 leden. Deze stippelt de strategie en het beleid uit van de vennootschap en keurt alle investeringen en desinvesteringen goed. 

De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende leden: 

"Dhr. Caenen Gregory behaalde het diploma van makelaar in onroerende goederen en genoot een opleiding tot ondernemingshoofd. Hij werd zaakvoerder van Immo Caenen in 1993 en bouwde Groep Caenen uit tot wat het vandaag is. Hij is CEO en eigenaar van Groep Caenen Holding NV en voorzitter van de Raad van Bestuur van Groep Caenen Capital Fund nv. "

 

"Dhr. Soetaert Steven behaalde een licentiaatsdiploma in Toegepaste Economische Wetenschappen en een Master in Finance aan de Vlerick Business School.  Na een corporate banking carrière van 9 jaar, is hij al 10 jaar actief binnen de vastgoedbranche. Bij Groep Caenen is hij actief als projectontwikkelaar en als zaakvoerder van het immobiliënkantoor in Oostende."